Logo

Dakraam-gordijn

Officiële VELUX® dealer

0

Cookie beleid

Wij van Altaterra Kft. respecteren en beschermen uw privacy. Hieronder kunt u lezen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

In dit Cookiebeleid wordt beschreven hoe we uw gegevens verwerken, opslaan en gebruiken. Dit Cookiebeleid is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en het Nederlands recht.

Altaterra Ktf. is verantwoordelijk voor de verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens. Sommige gegevens vragen we u persoonlijk, andere gegevens worden automatisch verzameld. 

1. Hoe we uw gegevens verzamelen
We verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt op het moment dat u producten, services of informatie van ons aanvraagt, zich bij ons inschrijft, deelneemt aan openbare forums of andere activiteiten op onze websites en in onze apps, deelneemt aan klantenenquêtes, of op andere wijze met ons communiceert. Meer hierover leest u ook in ons Privacybeleid

1.1 Gebruik van cookies
We verzamelen gegevens door middel van diverse technologieën, zoals cookies. Tot de gegevens die we verzamelen behoren onder andere gegevens met betrekking tot bezoeken aan onze websites en toepassingen, of het gebruik van onze toepassingen op sites of platforms van derden. Cookies zijn kleine bestanden waarmee informatie wordt opgeslagen op de computer, mobiele telefoon of een ander apparaat van een persoon. Ze stellen de entiteit die het cookie op het apparaat van de persoon heeft geplaatst in staat om die persoon te herkennen op verschillende websites en apparaten en/of in verschillende browsersessies. Cookies dienen diverse nuttige doeleinden. Ze helpen ons en derden bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in welk deel van onze website het populairst is door ons te laten zien welke pagina's en functies door bezoekers worden gebruikt en hoeveel tijd ze op de pagina's doorbrengen.

1.2 Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie over uw gebruik van onze website die door het cookie wordt gegenereerd wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Als IP-anonimisering is geactiveerd op de website, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort indien u zich bevindt in een van de lidstaten van de Europese Unie of een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en aldaar ingekort. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten op te stellen over websiteactiviteiten voor de exploitant van de website, en om andere diensten te leveren aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verkregen in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies blokkeren in de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u dat doet. Verder is het mogelijk de verzameling van de gegevens die worden gegenereerd met behulp van het cookie in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) alsmede de verwerking ervan door Google te blokkeren door de invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren, die hier beschikbaar is:  http://tools.google.com/dlpage.

1.3 Trustpilot
Altaterra stuurt u, in samenwerking met Trustpilot, een uitnodiging om uw ervaring met dakraam-gordijn.nl te beoordelen. De uitnodiging zal u 10 dagen nadat uw order aan u is verzonden, toegezonden worden per e-mail. U kunt zich uitschrijven voor deze e-mails. Deze beoordelingen worden gebruikt om uw waardevolle feedback te verzamelen en op basis hiervan onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.  

1.4 Callcenter
We verwerken opnames van uw gesprekken met ons callcenter met uw toestemming. (Hiervoor geeft u toestemming bij het maken van contact. U kunt uw toestemming intrekken tijdens het gesprek.) De rechtsgrond voor onze verwerking is uw toestemming (AVG artikel 6, lid 1, letter a).

1.5 TeamViewer Engage
Deze website maakt gebruik van TeamViewer Engage, een technologie van TeamViewer Germany GmbH, om u de mogelijkheid van co-browsing aan te bieden als onderdeel van de klantenservice.
 
Co-browsing betekent dat een medewerker van Dakraam-gordijn.nl samen met u de website van Dakraam-gordijn.nl kan bekijken die momenteel op uw scherm wordt weergegeven. Formulieren of aanvragen kunnen bijvoorbeeld samen worden ingevuld. Co-browsing omvat de continue verzending en verwerking van de volgende informatie: muisbewegingen, scrollgedrag, klikken, formulierinvoer (gevoelige data wordt standaard uitgesloten van verzending), positie op de website, bezochte subpagina's, tijd op de pagina, browser, besturingssysteem, type apparaat, schermresolutie, geanonimiseerd IP-adres, locatie van toegang (stad/land). Een verbinding kan alleen tot stand worden gebracht als u actief op de co-browsing-knop in de voettekst van de website klikt en de alfanumerieke code telefonisch aan de medewerker van Dakraam-gordijn.nl geeft. Een andere mogelijkheid is om de verbinding tot stand te brengen via een bestaande chat. In dit geval ontvangt u een link en wordt de verbinding pas tot stand gebracht wanneer u op deze link klikt. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming en dus op basis van art. 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw toestemming voor co-browsing en de verwerking van de relevante gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
 
Tijdens co-browsing kan Dakraam-gordijn.nl alleen de browserpagina zien die u momenteel open heeft staan. Vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens in invoervelden, zijn niet zichtbaar voor Dakraam-gordijn.nl. Uw gegevens worden doorgaans niet opgeslagen. In uitzonderlijke gevallen kan Dakraam-gordijn.nl screenshots maken. Dit gebeurt alleen als het maken van een screenshot nodig is om uw verzoek te verwerken. De overeenkomstige gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.
 
Om co-browsing mogelijk te maken, gebruikt TeamViewer Engage sessieopslag en cookies in uw browser, die alleen worden opgeslagen voor de duur van de sessie. Deze cookies worden binnen 24 uur na beëindiging van de online sessie van de server verwijderd.

2. Koppelingen naar andere websites
Deze website bevat koppelingen naar andere websites (zoals Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Let op: we spreken geen goedkeuring uit met betrekking tot andere websites en de inhoud daarvan. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

3. Wijzigingen in dit privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid wijzigen in verband met nieuwe technologieën, praktijken binnen de sector, regulatieve vereisten, of voor andere doeleinden. We stellen u op de hoogte als deze wijzigingen wezenlijk zijn, en indien dat wordt vereist door het toepasselijk recht, vragen we u om uw instemming.

4. Opmerkingen en vragen
Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, verzoeken we u contact op te nemen met onze Klantenservice. Onze sites en applicaties bevatten mogelijk koppelingen naar andere sites die niet ons eigendom zijn of niet onder ons toezicht staan, en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze sites. We raden u aan waakzaam te zijn wanneer u onze sites of applicaties verlaat en het privacybeleid te lezen van andere sites die mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen.
U kunt een klacht indienen over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid. Als een klacht wordt ingediend, moeten de naam en contactgegevens van de klager worden doorgegeven aan Altaterra Kft. We onderzoeken dan de klacht en reageren binnen 30 dagen. Als u vindt dat wij de klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

10. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Altaterra kft., ingeschreven onder nummer 08-09-013626 en geregistreerd op het adres Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Hongarije.  

U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bovenvermelde adres van het bedrijf, een e-mail te sturen naar customerservices@itzala.com te bellen naar 0302001191.

Dit Cookiebeleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Altaterra Kft. bewaart en bewerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Cookiebeleid en het Privacybeleid..