Geen bezorgkosten op alle orders tussen 15.05.2024 - 22.05.2024. Bestel nu!
Logo

Dakraam-gordijn

Officiële VELUX® dealer

ACTIE: GRATIS thuisbezorgd
Geldig van 15.05.2024 - 22.05.2024!
0

Garantie en retouren

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Aanvullend op uw wettelijke rechten verstrekt Altaterra Ltd. u 3 (drie) jaar garantie op merkproducten van VELUX die in de onderhavige online winkel zijn aangeschaft. De extra garanties doen niets af aan de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

U krijgt 2 (twee) jaar garantie op ITZALA producten die zijn aangeschaft in deze online winkel. De garantie heeft geen enkele uitwerking op uw wettelijke aanspraken.


Retourartikelen die onder de garantie vallen

Neem contact met ons op via e-mail op customerservices@itzala.com als u een defect product wilt retourneren. Wij zullen u dan uitleggen hoe de retourzending in zijn werk gaat. U kunt ook het Europees Modelformulier voor Herroeping downloaden en gebruiken voor het aanmelden van uw retour.

Wij vragen u vriendelijk uw orderbevestigingsnummer op te geven wanneer u een bestelling annuleert, zodat wij de kwestie zonder onnodige vertraging kunnen afhandelen. U vindt het orderbevestigingsnummer in de e-mail die u direct nadat u de artikelen hebt gekocht in de online winkel hebt ontvangen. 

Uw product(en) (met of zonder gebreken) worden opgehaald door onze koerier, DHL

Bij dakraam-gordijn.nl kunt u zonder opgaaf van redenen uw product binnen 14 dagen na ontvangst GRATIS retourneren. Sterker nog: wij komen op afspraak het product bij u ophalen met DHL. Het enige dat wij van u verwachten is dat u het product keurig netjes verpakt met alle onderdelen erin en dat u op het afgesproken tijdstip het product gereed heeft om te overhandigen aan de bezorger. 

Is het product defect? Altaterra Ltd. verstuurt het vervangende artikel direct op aanvraag van de klant, reeds vóór ontvangst van het gebrekkige product. U bent in dit geval echter verplicht goed samen te werken met DHL en Altaterra Ltd. voor het ophalen en retourneren van het/de gebrekkige product(en). Wanneer het ophalen van het gebrekkige product mislukt door uitblijvende medewerking van de klant, behoudt zich Altaterra Ltd. het recht voor de vervangende levering stop te zetten. Wanneer in plaats van vervanging om terugbetaling wordt verzocht, wordt deze procedure gestart op het moment waarop DHL heeft bevestigd dat het gebrekkige product is opgehaald.


Recht op herroeping/annulering

U hebt het recht op herroeping van de overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen.

De herroepingsperiode vervalt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u, of een derde door u bekend gegeven partij anders dan de koerier, het fysiek eigendom van de goederen verwerft of – in geval het verkoopcontract meerdere door u tegelijkertijd bestelde goederen betreft die afzonderlijk door ons geleverd zijn – veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u, of een derde door u bekend gegeven partij anders dan de koerier, het fysiek eigendom van het laatste betreffende artikel verwerft.

Om gebruik te maken van het recht op herroeping dient u ons te informeren (zie de onderstaande contactgegevens) over uw besluit de betreffende overeenkomst te herroepen (bijv. via een brief per post, een fax of bij voorkeur per e-mail).

Ons e-mailadres: customerservices@itzala.com

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. 

Om te zorgen dat wij uw order kunnen herkennen, verzoeken wij u bij het uitoefenen van uw recht op herroeping uw volledig contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) bekend te maken, evenals het ordernummer en de betreffende artikelen uit de koopovereenkomst die u wilt herroepen.

Om de termijn voor herroeping na te leven, is het voldoende om uw communicatie betreffende het uitoefenen van uw recht op herroeping te versturen vóór afloop van de herroepingsperiode.


Gevolgen van de herroeping/annulering

Wanneer u de betreffende overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle reeds ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten wanneer u een methode hebt gekozen die duurder is dan de standaard levering die wij aanbieden). De terugbetaling zal onvertraagd worden uitgevoerd en uiterlijk voldaan zijn binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Voor de terugbetaling zullen we dezelfde betalingsmethode gebruiken die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gekozen, tenzij u nadrukkelijk een andere methode bekend maakt. Er zullen in geen geval extra onkosten voor een dergelijke terugbetaling geldend worden gemaakt.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt dat u de goederen wil retourneren, maakt onze klantenservice met u een afspraak om de goederen GRATIS bij u op te komen halen (via DHL). Op de afgesproken dag zal een bezorger van DHL de producten bij u ophalen. Zorg ervoor dat u de producten in een afgesloten verpakking met alle onderdelen erin gereed heeft staan, zodat de bezorger het complete product kan meenemen. 

U kunt de betreffende goederen ook terugzenden naar of overhandigen op het onderstaande adres:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hongarije

De kosten van verzending zijn dan echter voor uw eigen rekening. 

Zonder nodeloze vertraging en in geen geval later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van de overeenkomst aan ons bekend hebt gegeven. Aan de termijn is voldaan wanneer u de goederen retourneert voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.

U kunt de producten tot wel 14 dagen na levering geheel kostenloos aan ons retourneren. U stuurt uw pakket dan naar het hierboven vermelde adres. 

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze het gevolg is van een behandeling anders dan nodig om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.


Onze vaststelling van een eventuele waardevermindering van de goederen

Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u de goederen te inspecteren (i) met de nodige zorgvuldigheid en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. Een eventuele andere behandeling of inspectie van de goederen kan leiden tot een verminderde waarde die wij wettelijk in mindering mogen brengen op de terugbetaling aan u. De vaststelling van een eventuele waardevermindering wordt per specifiek geval beoordeeld. U mag de verpakking openen en het weefsel en de kleuren van de goederen controleren met de passende zorgvuldigheid, op voorwaarde dat de verpakking niet méér wordt beschadigd dan indien redelijkerwijs nodig is. Wanneer de verpakking meer dan nodig beschadigd is, wordt de waardevermindering bij u in rekening gebracht. Ook een eventuele montage van de goederen zal naar verwachting leiden tot een verminderde waarde. We wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor de goederen zolang ze in uw bezit en nog niet geretourneerd zijn en dientengevolge aansprakelijk bent voor beschadiging van de goederen.

Ons retouradres:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hongarije
Tel: 0302001191
Fax 00 36 99 536 500
Ons e-mailadres: customerservices@itzala.com