Logo

Dakraam-gordijn

Originele VELUX® en Itzala producten

0
Officiële VELUX dealer
Privacybeleid

Privacybeleid

Wij van Altaterra Kft. respecteren en beschermen uw privacy. Hieronder kunt u lezen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we uw gegevens verwerken, opslaan en gebruiken. Dit Privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en het Nederlands recht.

Altaterra Ktf. is verantwoordelijk voor de verzameling, opslag en verwerking van uw gegevens. Sommige gegevens vragen we u persoonlijk, andere gegevens worden automatisch verzameld. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en gegevens die worden verzameld door onze digitale platforms worden gebruikt om ons een beter inzicht te verschaffen in onze consumenten en de relevantie van onze communicatie en aanbiedingen te bevorderen op alle punten waar u in aanraking komt met Altaterra Ktf.
Altaterra Ktf. verzamelt persoonsgegevens om onze producten en informatie te leveren aan dealers, distributeurs, opdrachtnemers, klanten en zakenpartners en om te voldoen aan relevante wetgeving. Als een persoon ervoor kiest bepaalde persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, zijn we mogelijk niet in staat zaken te doen met de betreffende persoon of met de organisatie van die persoon, of de gevraagde producten en/of informatie aan de betreffende producten te leveren.

Hieronder volgen de belangrijkste categorieën van gegevens die worden verzameld door Altaterra Ktf. en de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld:

1.1 In het kader van algemene bedrijfsactiviteiten van VELUX
verzamelen we persoonsgegevens van personen, werknemers, leveranciers (inclusief externe serviceproviders), opdrachtnemers, verwante bedrijven, agenten en zakelijke klanten. Tot deze gegevens behoren mogelijk de naam, contactgegevens en andere gegevens van een persoon die nodig zijn voor dienstverbanddoeleinden of om zaken te doen met u of uw organisatie.

1.2a Om te helpen bij vragen
U kunt ervoor kiezen ons persoonsgegevens te verstrekken, met inbegrip van uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail, post of via onze digitale platforms. Deze gegevens stellen ons in staat om te reageren op aanvragen voor informatie over bijvoorbeeld onze producten, om regelingen te treffen voor metingen en voor het opstellen van een offerte voor installatie van de producten, of om een afspraak te maken voor onderhoud aan producten. De gegevens worden doorgegeven aan betrokken onafhankelijke installateurs of dealers om ons te helpen klanten bij te staan bij hun vragen of regelingen te treffen voor services, zoals een servicebezoek of een offerte. 

1.2b Telefonisch contact met klantenservice
Wanneer u onze klantenservice belt, wordt het gesprek opgenomen voor trainingsdoeleinden. Het gesprek kan persoonlijke data bevatten. Wij gebruiken de opgenomen gesprekken om onze medewerkers van de klantenservice te trainen. Dit helpt ons de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wij slaan de gesprekken voor een periode van 3 maanden op. Deze periode heeft geen betrekking op de persoonlijke data die van toepassing is op een wettelijke overeenkomst tussen u en ons, zoals bijvoorbeeld het doen van een aankoop in onze shop.

1.3 Klanten en potentiële klanten
We kunnen persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten verzamelen, waaronder naam, contactgegevens, betaal- en creditcardgegevens en andere gegevens die we nodig hebben om zaken te doen met de persoon of organisatie. We kunnen de gegevens doorgeven aan dealers of onafhankelijke installateurs voor het verwerken van de order van de klant, met inbegrip van het treffen van regelingen voor het bezorgen van producten aan de klant of het bijstaan van de klant bij vragen.

1.4 Marketingcommunicatie 
Met uw toestemming kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze zakelijke activiteiten, producten en services. Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens op deze wijze gebruiken, of niet wilt dat we u verder nog informatie toesturen, kunt u zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Onderaan onze verschillende communicatiekanalen kunt u een koppeling vinden waarmee u zich kunt afmelden, of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen via e-mail of per post.

1.5 Bezoekers- en klantenenquêtes 
We kunnen persoonsgegevens verzamelen van klanten of bezoekers aan onze websites in het kader van enquêtes over onze services en producten. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gebruikt voor marketingcommunicatie.

1.6 Naleving van de wet

We kunnen persoonsgegevens verzamelen waar dat wordt vereist of toegestaan door de wet.
Persoonsgegevens en niet-persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt worden beschouwd als vertrouwelijk en worden niet verkocht of in lease gegeven aan derden.

2. Hoe we uw gegevens verzamelen
We verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt op het moment dat u producten, services of informatie van ons aanvraagt, zich bij ons inschrijft, deelneemt aan openbare forums of andere activiteiten op onze websites en in onze apps, deelneemt aan klantenenquêtes, of op andere wijze met ons communiceert. 

2.1 Gebruik van cookies
We verzamelen gegevens door middel van diverse technologieën, zoals cookies. Tot de gegevens die we verzamelen behoren onder andere gegevens met betrekking tot bezoeken aan onze websites en toepassingen, of het gebruik van onze toepassingen op sites of platforms van derden. Cookies zijn kleine bestanden waarmee informatie wordt opgeslagen op de computer, mobiele telefoon of een ander apparaat van een persoon. Ze stellen de entiteit die het cookie op het apparaat van de persoon heeft geplaatst in staat om die persoon te herkennen op verschillende websites en apparaten en/of in verschillende browsersessies. Cookies dienen diverse nuttige doeleinden. Ze helpen ons en derden bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in welk deel van onze website het populairst is door ons te laten zien welke pagina's en functies door bezoekers worden gebruikt en hoeveel tijd ze op de pagina's doorbrengen.

2.2 Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie over uw gebruik van onze website die door het cookie wordt gegenereerd wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Als IP-anonimisering is geactiveerd op de website, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort indien u zich bevindt in een van de lidstaten van de Europese Unie of een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en aldaar ingekort. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten op te stellen over websiteactiviteiten voor de exploitant van de website, en om andere diensten te leveren aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verkregen in het kader van Google Analytics wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies blokkeren in de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u dat doet. Verder is het mogelijk de verzameling van de gegevens die worden gegenereerd met behulp van het cookie in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) alsmede de verwerking ervan door Google te blokkeren door de invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren, die hier beschikbaar is:  http://tools.google.com/dlpage.

2.3 Trustpilot
Altaterra stuurt u, in samenwerking met Trustpilot, een uitnodiging om uw ervaring met dakraam-gordijn.nl te beoordelen. De uitnodiging zal u 10 dagen nadat uw order aan u is verzonden, toegezonden worden per e-mail. U kunt zich uitschrijven voor deze e-mails. Deze beoordelingen worden gebruikt om uw waardevolle feedback te verzamelen en op basis hiervan onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.  

2.4 Callcenter
We verwerken opnames van uw gesprekken met ons callcenter met uw toestemming. (Hiervoor geeft u toestemming bij het maken van contact. U kunt uw toestemming intrekken tijdens het gesprek.) De rechtsgrond voor onze verwerking is uw toestemming (AVG artikel 6, lid 1, letter a).

2.5 TeamViewer Engage
Deze website maakt gebruik van TeamViewer Engage, een technologie van TeamViewer Germany GmbH, om u de mogelijkheid van co-browsing aan te bieden als onderdeel van de klantenservice.
 
Co-browsing betekent dat een medewerker van Dakraam-gordijn.nl samen met u de website van Dakraam-gordijn.nl kan bekijken die momenteel op uw scherm wordt weergegeven. Formulieren of aanvragen kunnen bijvoorbeeld samen worden ingevuld. Co-browsing omvat de continue verzending en verwerking van de volgende informatie: muisbewegingen, scrollgedrag, klikken, formulierinvoer (gevoelige data wordt standaard uitgesloten van verzending), positie op de website, bezochte subpagina's, tijd op de pagina, browser, besturingssysteem, type apparaat, schermresolutie, geanonimiseerd IP-adres, locatie van toegang (stad/land). Een verbinding kan alleen tot stand worden gebracht als u actief op de co-browsing-knop in de voettekst van de website klikt en de alfanumerieke code telefonisch aan de medewerker van Dakraam-gordijn.nl geeft. Een andere mogelijkheid is om de verbinding tot stand te brengen via een bestaande chat. In dit geval ontvangt u een link en wordt de verbinding pas tot stand gebracht wanneer u op deze link klikt. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming en dus op basis van art. 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt uw toestemming voor co-browsing en de verwerking van de relevante gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.
 
Tijdens co-browsing kan Dakraam-gordijn.nl alleen de browserpagina zien die u momenteel open heeft staan. Vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens in invoervelden, zijn niet zichtbaar voor Dakraam-gordijn.nl. Uw gegevens worden doorgaans niet opgeslagen. In uitzonderlijke gevallen kan Dakraam-gordijn.nl screenshots maken. Dit gebeurt alleen als het maken van een screenshot nodig is om uw verzoek te verwerken. De overeenkomstige gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.
 
Om co-browsing mogelijk te maken, gebruikt TeamViewer Engage sessieopslag en cookies in uw browser, die alleen worden opgeslagen voor de duur van de sessie. Deze cookies worden binnen 24 uur na beëindiging van de online sessie van de server verwijderd.

3. Koppelingen naar andere websites
Deze website bevat koppelingen naar andere websites (zoals Facebook, Google+, YouTube, Pinterest) waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Let op: we spreken geen goedkeuring uit met betrekking tot andere websites en de inhoud daarvan. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

4. Delen van uw gegevens met andere bedrijven
We delen uw persoonsgegevens niet, uitgezonderd in enkele situaties, zoals:

Wanneer bedrijven diensten verlenen namens ons, bijvoorbeeld pakketten bezorgen. Het is deze bedrijven niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan om te voldoen aan onze opdracht of aan wettelijke voorschriften.
Wanneer we persoonsgegevens delen met derden om de veiligheid van onze klanten te waarborgen, om onze rechten en eigendommen te beschermen, om te voldoen aan gerechtelijke processen, of in andere gevallen waarin we te goeder trouw geloven dat bekendmaking wettelijk vereist is.
Wanneer u ons toestaat uw persoonsgegevens te delen met een ander bedrijf, bijvoorbeeld: 
o Wanneer u besluit uw persoonsgegevens te delen met zorgvuldig geselecteerde bedrijven zodat zij u aanbiedingen en promoties kunnen toezenden met betrekking tot hun producten en services.
o Wanneer u ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met externe sites en platforms, bijvoorbeeld sociale netwerksites.

5. Uw zeggenschap en keuzevrijheid

We bieden u een zekere mate van zeggenschap en keuzevrijheid met betrekking tot de verwerking, het gebruik en het delen van uw gegevens door ons.

Overeenkomstig het plaatselijk recht beschikt u mogelijk onder andere over de volgende zeggenschap en keuzevrijheid:

U kunt uw keuzes met betrekking tot abonnementen en nieuwsbrieven wijzigen
U kunt kiezen of u marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen over producten en services waarvan wij denken dat deze mogelijk voor u interessant zijn.
U kunt kiezen of we uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven, zodat zij u marketingcommunicatie kunnen toezenden met betrekking tot hun producten en services.
U kunt kiezen of u gerichte advertenties wilt ontvangen van veel advertentienetwerken, datanetwerken, en providers van marketinganalyse en andere services.
U kunt om inzage vragen in de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben, onjuiste en onvolledige gegevens laten rectificeren, en in sommige gevallen vragen om de gegevens die we van u in bezit hebben te wissen (persoonlijke rechten). 
U kunt uw zeggenschap en keuzemogelijkheden uitoefenen, of toegang vragen tot uw persoonsgegevens, door contact op te nemen met de Klantenservice of door de instructies op te volgen in de communicatie die u is toegezonden. Houd er rekening mee dat we, als u ons niet toestaat persoonsgegevens van u te verzamelen, bepaalde producten en services mogelijk niet aan u kunnen leveren, en dat bij sommige services mogelijk geen rekening kan worden gehouden met uw interesses en voorkeuren. Als u vragen hebt over de specifieke persoonsgegevens die we van u verwerken of bewaren, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

6. Beveiliging, integriteit en bewaren van gegevens
De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn buitengewoon belangrijk voor ons. Daarom hebben we technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, gebruik en wijziging. Van tijd tot tijd herzien we onze beveiligingsprocedures met het oog op recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en methoden. Houd er rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel volmaakt of ondoordringbaar is, ongeacht onze uiterste inspanningen. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te realiseren, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet.

7. Overdracht, opslag en internationale verwerking van gegevens

We zijn actief in veel landen en kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ons zusterbedrijf VELUX A/S of aan derden op plaatsen verspreid over de hele wereld, voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Wij nemen redelijke stappen om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen, ongeacht waar ze door ons worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt. Wanneer we persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken die zijn overgebracht vanuit de Europese Unie, houden we ons aan de beginselen van het EU-VS-privacyschild, zoals uitgevaardigd door het Amerikaanse Department of Commerce, hanteren we standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, implementeren we andere maatregelen waarin het recht van de Europese Unie voorziet om toe te zien op een adequate beveiliging, of verkrijgen we uw toestemming.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid wijzigen in verband met nieuwe technologieën, praktijken binnen de sector, regulatieve vereisten, of voor andere doeleinden. We stellen u op de hoogte als deze wijzigingen wezenlijk zijn, en indien dat wordt vereist door het toepasselijk recht, vragen we u om uw instemming.

9. Opmerkingen en vragen
Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, verzoeken we u contact op te nemen met onze Klantenservice. Onze sites en applicaties bevatten mogelijk koppelingen naar andere sites die niet ons eigendom zijn of niet onder ons toezicht staan, en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze sites. We raden u aan waakzaam te zijn wanneer u onze sites of applicaties verlaat en het privacybeleid te lezen van andere sites die mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen.
U kunt een klacht indienen over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid. Als een klacht wordt ingediend, moeten de naam en contactgegevens van de klager worden doorgegeven aan Altaterra Kft. We onderzoeken dan de klacht en reageren binnen 30 dagen. Als u vindt dat wij de klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

10. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Altaterra kft., ingeschreven onder nummer 08-09-013626 en geregistreerd op het adres Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Hongarije.  

U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het bovenvermelde adres van het bedrijf, een e-mail te sturen naar customerservices@itzala.com te bellen naar 0302001191.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Altaterra Kft. bewaart en bewerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.